Termeni și condiții

Prezentul acord se aplică între dvs., utilizatorul acestui site web și "Școala de Dezvățare", proprietarul (proprietarii) acestui site web. Acordul dvs. de a respecta și de a fi legat de clauzele 1, 2, 4 - 11 și 15 - 25 ale acestor Termeni și condiții se consideră a avea loc la prima utilizare a site-ului web. Clauzele 3 și 12-14 se aplică numai vânzării Serviciilor. Dacă nu sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții, trebuie să încetați imediat utilizarea site-ului.

Nicio parte a acestui site nu este destinată să constituie o ofertă contractuală care poate fi acceptată. Comanda dvs. constituie o ofertă contractuală și se consideră că acceptarea acestei oferte are loc la trimiterea unui e-mail de confirmare către dvs., indicând faptul că comanda dvs. a fost acceptată.

1. Definiții și interpretare

În prezentul Acord, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:
"Cont": înseamnă în mod colectiv informațiile personale, informațiile de plată și acreditările utilizate de utilizatori pentru a accesa conținutul plătit și / sau orice sistem de comunicații de pe site;
"Conținut": înseamnă orice text, grafică, imagini, audio, video, software, compilații de date și orice altă formă de informații care pot fi stocate într-un computer care apare sau face parte din acest site web;
"Servicii": înseamnă în mod colectiv orice facilități, instrumente, servicii sau informații online pe care "Școala de Dezvățare" le pune la dispoziție prin intermediul site-ului web, fie acum, fie în viitor;
"Servicii": înseamnă serviciile disponibile prin intermediul acestui site web, în special utilizarea platformei proprietare de e-learning "Școala de Dezvățare";
"Informații de plată": înseamnă orice detalii necesare pentru achiziționarea de Servicii de pe acest site web. Aceasta include, dar nu se limitează la, numerele cardurilor de credit / debit, numerele conturilor bancare și codurile de sortare;
"Sediu": înseamnă locul (locurile) nostru (noastre) de afaceri situat la Aleea Dealul Măcinului, nr 1A, bl 452, sc B, ap. 50, sector 6, Bucuresti, Romania;
"Sistem": înseamnă orice infrastructură de comunicații online pe care "Școala de Dezvățare" o pune la dispoziție prin intermediul site-ului web, fie acum, fie în viitor. Aceasta include, dar nu se limitează la, e-mail bazat pe web, panouri de mesaje, facilități de chat live și link-uri de e-mail;
"Utilizator" / "Utilizatori": înseamnă orice terță parte care accesează site-ul web și nu este angajată de "Școala de Dezvățare" și care acționează în cursul angajării lor;
"Site web": înseamnă site-ul web pe care îl utilizați în prezent (www.dezvatare.ro) și orice subdomenii ale acestui site (de exemplu, subdomain.yourschool.com), cu excepția cazului în care sunt excluse în mod expres prin proprii termeni și condiții; și
"Noi/Nouă/Nostru": înseamnă "Școala de Dezvățare", detinute de o companie SRL constituită în [Romania] cu numărul de înregistrare al companiei 47346923.

2. Restricții de vârstă

Persoanele cu vârsta sub 18 ani ar trebui să utilizeze acest site numai cu supravegherea unui adult. Informațiile de plată trebuie furnizate de către sau cu permisiunea unui adult.

3. Clienți business

Acești Termeni și condiții se aplică, de asemenea, clienților care achiziționează Servicii în cursul activității de business.

4. Proprietate intelectuală

 • 4.1 Sub rezerva excepțiilor din clauza 5 a acestor Termeni și condiții, tot conținutul inclus pe site, cu excepția cazului în care este încărcat de utilizatori, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri audio, videoclipuri, compilații de date, aspect de pagină, cod de bază și software este proprietatea "Școalii de Dezvățare", afiliaților noștri sau altor terțe părți relevante. Continuând să utilizați site-ul, recunoașteți că un astfel de material este protejat de legile aplicabile in ROMANIA și internaționale privind proprietatea intelectuală și de alte legi.
 • 4.2 Sub rezerva clauzei 6, nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau reutiliza în orice alt mod materiale de pe site-ul web, cu excepția cazului în care se indică altfel pe site-ul web sau cu excepția cazului în care ni se acordă permisiunea scrisă expresă de a face acest lucru.

5. Proprietatea intelectuală a terților

 • 5.1 Cu excepția cazului în care se indică altfel în mod expres, toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor și mărcile comerciale, în imaginile și descrierile produselor aparțin producătorilor sau distribuitorilor unor astfel de produse, după cum poate fi aplicabil.
 • 5.2 Sub rezerva clauzei 6, nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau reutiliza în orice alt mod astfel de materiale, cu excepția cazului în care se indică altfel pe site-ul web sau cu excepția cazului în care ați dat permisiunea scrisă expresă de a face acest lucru de către producătorul sau furnizorul relevant.

6. Utilizarea corectă a proprietății intelectuale

Materialele de pe site-ul web pot fi reutilizate fără permisiune scrisă în cazul în care se aplică oricare dintre excepțiile detaliate în capitolul III din Legea privind desenele și brevetele de autor din 1988.

7. Link-uri către alte site-uri web

Acest site web poate conține link-uri către alte site-uri. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres, aceste site-uri nu sunt sub controlul "Școalii de Dezvățare", sau al afiliaților noștri. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web și ne declinăm răspunderea pentru orice formă de pierdere sau daună care rezultă din utilizarea acestora. Includerea unui link către un alt site pe acest site web nu implică nicio aprobare a site-urilor în sine sau a celor care le controlează.

8. Link-uri către acest site web

Cei care doresc să plaseze un link către acest site web pe alte site-uri pot face acest lucru numai la pagina de pornire a site-ului www.dezvatare.ro fără permisiunea noastră prealabilă. Link-urile profunde (adică link-uri către anumite pagini din cadrul site-ului) necesită permisiunea noastră scrisă expresă. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@dezvatare.ro sau să ne sunați la următorul număr: 0722598346.

9. Utilizarea mijloacelor de comunicare

 • 9.1 Atunci când utilizați orice sistem de pe site-ul web, trebuie să faceți acest lucru în conformitate cu următoarele reguli. Nerespectarea acestor reguli poate duce la suspendarea sau închiderea contului dvs.:
 • 9.1.1 Nu trebuie să folosiți un limbaj obscen sau vulgar;
 • 9.1.2 Nu trebuie să trimiteți conținut ilegal sau inacceptabil în alt mod. Acestea includ, dar nu se limitează la, Conținut abuziv, amenințător, hărțuitor, defăimător, ageist, sexist sau rasist;
 • 9.1.3 Nu trebuie să trimiteți Conținut destinat să promoveze sau să incite la violență;
 • 9.1.4 Se recomandă ca trimiterile să fie făcute folosind limba engleză, deoarece este posibil să nu putem răspunde la întrebările trimise în alte limbi;
 • 9.1.5 Mijloacele prin care vă identificați nu trebuie să încalce acești Termeni și condiții sau orice legi aplicabile;
 • 9.1.6 Nu trebuie să vă dați drept alte persoane, în special angajați și reprezentanți ai Școlii de Dezvățare", sau ai afiliaților noștri; și
 • 9.1.7 Nu trebuie să utilizați Sistemul nostru pentru comunicări neautorizate în masă, cum ar fi "spam" sau "junk mail".
 • 9.2 Recunoașteți că "Școala de Dezvățare", își rezervă dreptul de a monitoriza oricare și toate comunicările făcute către noi sau folosind Sistemul nostru.
 • 9.3 Recunoașteți că "Școala de Dezvățare", poate păstra copii ale tuturor comunicărilor făcute către noi sau utilizând Sistemul nostru.
 • 9.4 Recunoașteți că orice informație pe care ne-o trimiteți prin intermediul sistemului nostru poate fi modificată de noi în orice fel și renunțați prin prezenta la dreptul dvs. moral de a fi identificat ca autor al acestor informații. Orice restricții pe care doriți să le puneți asupra utilizării acestor informații trebuie să ne fie comunicate în prealabil și ne rezervăm dreptul de a respinge acești termeni și informațiile asociate.

10. Conturi

 • 10.1 Pentru a achiziționa Servicii pe acest site web și pentru a utiliza anumite alte părți ale sistemului, vi se cere să creați un cont care va conține anumite detalii personale și informații de plată care pot varia în funcție de utilizarea site-ului web, deoarece este posibil să nu solicităm informații de plată până când nu doriți să efectuați o achiziție. Continuând să utilizați acest site web, declarați și garantați că:
 • 10.1.1 toate informațiile pe care le trimiteți sunt corecte și veridice;
 • 10.1.2 aveți permisiunea de a trimite Informații de plată acolo unde poate fi necesară permisiunea; și
 • 10.1.3 Veți păstra aceste informații exacte și actualizate. Crearea unui cont este o confirmare suplimentară a reprezentării și garanției dvs.
 • 10.2 Se recomandă să nu partajați detaliile contului dvs., în special numele de utilizator și parola. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru pierderile sau daunele suferite ca urmare a partajării detaliilor contului dvs. Dacă utilizați un computer partajat, se recomandă să nu salvați detaliile contului în browserul dvs.
 • 10.3 Dacă aveți motive să credeți că detaliile contului dvs. au fost obținute de o altă persoană fără consimțământ, trebuie să ne contactați imediat pentru a vă suspenda contul și a anula orice comenzi sau plăți neautorizate care ar putea fi în așteptare. Vă rugăm să rețineți că comenzile sau plățile pot fi anulate numai până la începerea furnizării Serviciilor. În cazul în care o dispoziție neautorizată începe înainte ca dvs. să ne notificați cu privire la natura neautorizată a comenzii sau a plății, atunci veți fi taxat pentru perioada de la începerea furnizării serviciilor până la data la care ne-ați notificat și puteți fi taxat pentru un ciclu de facturare de o lună.
 • 10.4 Atunci când vă alegeți numele de utilizator, trebuie să respectați termenii stabiliți mai sus în clauza 9. Orice nerespectare a acestui lucru ar putea duce la suspendarea și/sau ștergerea Contului dvs.

11. Închiderea și anularea conturilor

 • 11.1 Fie "Școala de Dezvățare", fie Dvs., vă puteți închide contul. Dacă vă închidem contul, veți fi notificat prin e-mail și veți primi o explicație pentru reziliere. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a rezilia fără a da motive.
 • 11.2 Dacă vă închidem contul, orice comenzi sau plăți curente sau în așteptare din contul dvs. vor fi anulate și furnizarea serviciilor nu va începe.

12. Servicii, prețuri și disponibilitate

 • 12.1 Deși s-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că toate descrierile generale ale Serviciilor disponibile la "Școala de Dezvățare", corespund Serviciilor reale care vă vor fi furnizate, nu suntem responsabili pentru nicio variație de la aceste descrieri, deoarece natura exactă a Serviciilor poate varia în funcție de cerințele și circumstanțele dumneavoastră individuale. Acest lucru nu exclude răspunderea noastră pentru greșelile cauzate de neglijență din partea noastră și se referă numai la variații ale serviciilor corecte, nu la servicii diferite cu totul. Vă rugăm să consultați sub-clauza 13.8 pentru Servicii incorecte.
 • 12.2 Dacă este cazul, vi se poate solicita să selectați Planul de Servicii necesar.
 • 12.3 Nu declarăm și nu garantăm că astfel de Servicii vor fi disponibile în orice moment și nu putem confirma neapărat disponibilitatea până la confirmarea comenzii dvs. Indicațiile privind disponibilitatea nu sunt furnizate pe site.
 • 12.4 Toate informațiile privind prețurile de pe site-ul web sunt corecte în momentul intrării online. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și de a modifica sau elimina orice oferte speciale din când în când și după cum este necesar.
 • 12.5 În cazul în care prețurile sunt modificate în perioada dintre plasarea unei comenzi pentru Servicii și procesarea comenzii respective și efectuarea plății, atunci se va utiliza prețul valabil la momentul comenzii.

13. Comenzi și furnizarea de servicii

 • 13.1 Nicio parte a acestui site nu constituie o ofertă contractuală care să poată fi acceptată. Comanda dvs. constituie o ofertă contractuală pe care o putem accepta, la discreția noastră. Acceptarea noastră este indicată prin trimiterea către dvs. a unui e-mail de confirmare a comenzii. Numai după ce v-am trimis un e-mail de confirmare a comenzii, va exista un contract obligatoriu între "Școala de Dezvățare" și dvs.
 • 13.2 Confirmările comenzilor în conformitate cu sub-clauza 13.1 vă vor fi trimise înainte de începerea Serviciilor și vor conține următoarele informații:
 • 13.2.1 Confirmarea Serviciilor comandate, inclusiv detalii complete despre principalele caracteristici ale acestor Servicii;
 • 13.2.2 Prețuri detaliate complete pentru Serviciile comandate, inclusiv, dacă este cazul, taxe, livrare și alte taxe suplimentare;
 • 13.2.3 Orele și datele relevante pentru furnizarea Serviciilor;
 • 13.2.4 Datele de utilizator și informațiile relevante pentru accesarea acestor servicii.
 • 13.3 Dacă noi, din orice motiv, nu acceptăm comanda dvs., nu se va efectua nicio plată în circumstanțe normale. În orice caz, orice sume plătite de dvs. în legătură cu comanda respectivă vor fi rambursate în termen de 14 zile calendaristice.
 • 13.4 Plata pentru Servicii va fi efectuată prin metoda de plată aleasă de dvs., imediat pentru orice taxă de configurare care corespunde planului de servicii pe care l-ați achiziționat și în aceeași zi a fiecărei luni ulterioare ("ciclu de facturare") pentru taxele acumulate în luna precedentă ("ciclu de facturare") ȘI/SAU așa cum este indicat în confirmarea comenzii pe care ați primit-o.
 • 13.5 Ne propunem să vă îndeplinim comanda în termen de 2-3 zile lucrătoare sau, dacă nu, într-o perioadă rezonabilă de timp după comandă, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale. Dacă nu vă putem îndeplini comanda într-o perioadă rezonabilă, vă vom informa în momentul plasării comenzii printr-o notă pe pagina web relevantă sau contactându-vă direct după ce plasați comanda. Timpul nu este de esența contractului, ceea ce înseamnă că vom urmări să vă îndeplinim comanda în orice termene convenite, dar acesta nu este un termen esențial al contractului și nu vom fi răspunzători față de dvs. dacă nu facem acest lucru. Dacă Serviciile vor începe în termen de 14 zile calendaristice de la acceptarea comenzii dvs., la cererea dvs. expresă, vi se va cere să recunoașteți în mod expres că drepturile dvs. legale de anulare, detaliate mai jos în clauza 14, vor fi afectate.
 • 13.6 "Școala de Dezvățare", va depune toate eforturile rezonabile pentru a furniza Serviciile cu abilitate și grijă rezonabile, proporționale cu cele mai bune practici comerciale.
 • 13.7 În cazul în care sunt furnizate Servicii care nu sunt în conformitate cu comanda dvs. și, prin urmare, incorecte, trebuie să ne contactați imediat pentru a ne informa despre greșeală. Ne vom asigura că orice corecții necesare sunt efectuate în termen de cinci (5) zile lucrătoare.
 • Se pot aplica termeni și condiții suplimentare pentru furnizarea anumitor Servicii. Vi se va cere să citiți și să confirmați acceptarea oricăror astfel de termeni și condiții la finalizarea comenzii.
 • 13.8 "Școala de Dezvățare", oferă asistență tehnică prin intermediul forumului nostru de asistență online și/sau prin telefon. "Școala de Dezvățare", depune toate eforturile posibile pentru a răspunde în timp util, dar nu garantăm un anumit timp de răspuns.

14. Anularea comenzilor și serviciilor

Dorim să fiți complet mulțumit de Produsele sau Serviciile pe care le comandați de la "Școala de Dezvățare". Dacă trebuie să ne vorbiți despre comanda dvs., vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți la [0722598346] sau prin e-mail la info@dezvatare.ro sau să ne scrieți la adresa noastră (consultați secțiunea 1 de mai sus). Puteți anula o comandă pe care am acceptat-o sau puteți anula contractul. Dacă oricare dintre Termenii specifici care însoțesc Serviciul conțin termeni despre anularea Serviciului, se va aplica politica de anulare din Termenii specifici.
 • 14.1 Dacă sunteți un consumator cu sediul în Uniunea Europeană, aveți dreptul legal la o perioadă de proba. Această perioadă începe odată cu confirmarea comenzii dvs. și formarea contractului dintre "Școala de Dezvățare", și dvs. și se încheie la sfârșitul a 14 zile calendaristice de la acea dată. Dacă vă răzgândiți cu privire la Servicii în această perioadă și doriți să anulați comanda, vă rugăm să ne informați imediat folosind următorul e-mail: info@dezvatare.ro. Dreptul dvs. de a anula în timpul perioadei de proba este supus prevederilor sub-clauzei 14.2.
 • 14.2 După cum se specifică în sub-clauza 13.6, dacă Serviciile urmează să înceapă în perioada de reflecție, vi se cere să faceți o cerere expresă în acest sens. Prin solicitarea ca Serviciile să înceapă în perioada de reflecție de 14 zile calendaristice, recunoașteți și sunteți de acord cu următoarele:
 • 14.2.1 Dacă Serviciile sunt prestate integral în perioada de reflecție de 14 zile calendaristice, vă veți pierde dreptul de a anula după finalizarea Serviciilor.
 • 14.2.2 Dacă anulați Serviciile după ce furnizarea a început, dar nu este încă finalizată, vi se va cere în continuare să plătiți pentru Serviciile furnizate până în momentul în care ne informați că doriți să anulați. Suma datorată va fi calculată proporțional cu prețul integral al Serviciilor și al Serviciilor efectiv deja furnizate. Orice sume care au fost deja plătite pentru Servicii vor fi rambursate sub rezerva deducerilor calculate în conformitate cu cele de mai sus. Rambursările, dacă este cazul, vor fi emise în termen de 5 zile lucrătoare și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice după ce ne informați că doriți să anulați.
 • 14.3 Anularea Serviciilor după expirarea perioadei de reflecție de 14 zile calendaristice va fi supusă termenilor specifici care guvernează aceste Servicii și poate fi supusă unei durate minime a contractului.

15. Confidențialitate

Utilizarea site-ului web este, de asemenea, guvernată de Politica noastră de confidențialitate (www.dezvatare.ro/privacy), care este încorporată în acești Termeni și condiții prin această referință. Pentru a vizualiza Politica de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic pe linkul de mai sus.

16. Cum folosim informațiile dvs. personale (protecția datelor)

 • 16.1 Toate informațiile personale pe care le putem colecta (inclusiv, dar fără a se limita la, numele și adresa dvs.) vor fi colectate, utilizate și păstrate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor din 1998 și cu drepturile dvs. în temeiul acestei legi.
 • 16.2 Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:
 • 16.2.1 Pentru a vă furniza Serviciile noastre;
 • 16.2.2 Procesarea plății pentru Servicii; și
 • 16.2.3 Pentru a vă informa despre noile produse și servicii disponibile de la noi. Puteți solicita să nu vă mai trimitem aceste informații în orice moment.
 • 16.3 În anumite circumstanțe (dacă, de exemplu, doriți să achiziționați Servicii pe credit) și cu consimțământul dvs., este posibil să transmitem informațiile dvs. personale agențiilor de informații privind creditele. Aceste agenții sunt, de asemenea, obligate să respecte Legea privind protecția datelor din 1998 și ar trebui să utilizeze și să păstreze informațiile dvs. personale în consecință.
 • 16.4 Nu vom transmite informațiile dvs. personale altor terțe părți fără a obține mai întâi permisiunea dvs. expresă.

17. Declinarea responsabilității

 • 17.1 Nu oferim nicio garanție sau declarație că site-ul web va îndeplini cerințele dvs., că va fi de o calitate satisfăcătoare, că va fi potrivit pentru un anumit scop, că nu va încălca drepturile terților, că va fi compatibil cu toate sistemele, că va fi sigur și că toate informațiile furnizate vor fi corecte. Nu garantăm niciun rezultat specific din utilizarea Serviciului sau Serviciilor noastre.
 • 17.2 Nicio parte a acestui site web nu este destinată să constituie sfaturi, iar conținutul acestui site web nu trebuie să fie invocat atunci când se iau decizii sau se întreprind acțiuni de orice fel.
 • 17.3 Nici o parte a acestui site nu este destinată să constituie o ofertă contractuală capabilă de acceptare.
 • 17.4 În timp ce depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că site-ul web este sigur și fără erori, viruși și alte programe malware, vă recomandăm insistent să vă asumați responsabilitatea pentru propria securitate pe internet, cea a detaliilor dvs. personale și a computerelor dvs.

18. Modificări ale serviciilor și ale acestor Termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul de a modifica site-ul web, conținutul acestuia sau acești Termeni și condiții în orice moment. Veți fi obligat să respectați orice modificare a Termenilor și condițiilor de la prima utilizare a site-ului web în urma modificărilor. Dacă suntem obligați să facem modificări la acești Termeni și condiții prin lege, aceste modificări se vor aplica automat oricăror comenzi în așteptare în prezent, în plus față de orice comenzi plasate de dvs. în viitor.

19. Disponibilitatea site-ului

 • 19.1 Site-ul web este furnizat "ca atare" și "conform disponibilității". "Școala de Dezvățare", utilizează cele mai bune practici din domeniu pentru a oferi un timp de funcționare ridicat, inclusiv o arhitectură tolerantă la erori găzduită pe servere cloud. Nu oferim nicio garanție că Website-ul sau Facilitățile vor fi lipsite de defecte și/sau defecțiuni și nu oferim niciun fel de rambursare pentru întreruperi. Nu oferim garanții (exprese sau implicite) de adecvare pentru un anumit scop, acuratețea informațiilor, compatibilitate și calitate satisfăcătoare.
 • 19.2 Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio întrerupere sau indisponibilitate a site-ului web care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, defectarea echipamentului ISP, defectarea echipamentului gazdă, defectarea rețelei de comunicații, întreruperea alimentării cu energie electrică, evenimente naturale, acte de război sau restricții legale și cenzură.

20. Limitarea răspunderii

 • 20.1 În măsura maximă permisă de lege, nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună directă sau indirectă, previzibilă sau de altă natură, inclusiv orice daune indirecte, consecvente, speciale sau exemplare care decurg din utilizarea site-ului web sau a oricăror informații conținute în acesta. Trebuie să știți că utilizați site-ul web și conținutul acestuia pe propriul risc.
 • 20.2 Nimic din acești Termeni și condiții nu exclude sau restricționează "Școala de Dezvățare", răspunderea pentru deces sau vătămare corporală rezultată din orice neglijență sau fraudă din partea "Școalii de Dezvățare",.
 • 20.3 Nimic din acești Termeni și condiții nu exclude sau restricționează răspunderea "Școlii de Dezvățare", pentru orice pierdere sau daună directă sau indirectă care rezultă din furnizarea incorectă a Serviciilor sau din dependența de informațiile incorecte incluse pe site.
 • 20.4 În cazul în care oricare dintre acești termeni se dovedește a fi ilegal, invalid sau inaplicabil în alt mod, termenul respectiv va fi considerat separat de acești Termeni și condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalți Termeni și condiții. Acest termen se aplică numai în jurisdicțiile în care un anumit termen este ilegal.

21. Clauza renunțare

În cazul în care oricare dintre părțile la acești Termeni și condiții nu reușește să exercite orice drept sau remediu conținut aici, acest lucru nu va fi interpretat ca o renunțare la acel drept sau remediu.

22. Termeni și condiții anterioare

În cazul oricărui conflict între acești Termeni și condiții și orice versiuni anterioare ale acestora, prevederile acestor Termeni și condiții vor prevala, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

23. Drepturile terților

Nimic din acești Termeni și condiții nu va conferi drepturi niciunei terțe părți. Acordul creat de acești Termeni și condiții este între dvs. și "Școala de Dezvățare".

24. Comunicări

 • 24.1 Toate notificările / comunicările ne vor fi transmise fie prin poștă la sediul nostru (a se vedea adresa de mai sus), fie prin e-mail la info@dezvatare.ro. O astfel de notificare va fi considerată primită la 3 zile după postare dacă este trimisă prin poștă de primă clasă, în ziua trimiterii dacă e-mailul este primit integral într-o zi lucrătoare și în următoarea zi lucrătoare dacă e-mailul este trimis într-un weekend sau într-o sărbătoare legală.
 • 24.2 Este posibil ca, din când în când, dacă optați să le primiți, să vă trimitem informații despre produsele și / sau serviciile noastre. Dacă nu doriți să primiți astfel de informații, vă rugăm să faceți clic pe linkul "Dezabonare" din orice e-mail pe care îl primiți de la noi.

25. Legea și jurisdicția

Acești Termeni și condiții și relația dintre dvs. și "Școala de Dezvățare", vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu Legea din ROMANIA și sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive.
Creat cu